Calendr CFfI Cymru 2021 Wales YFC Calendar

£8.00

Gan ddod â chasgliad o 12 ffotograff a dynnwyd gan aelodau CFfI Cymru ynghyd yn darlunio eu siroedd drwy’r tynhorau, mae calendr CFfI Cymru bellach ar werth. Bringing together a collection of 12 photographs taken by Wales YFC members each depicting their counties allocated season, the Wales YFC calendar is now on sale. 

Hoffai CFfI Cymru ddiolch i’r holl noddwyr a welir yn y calendr gan gynnwys y prif noddwr Welsh Farm Supplies am eu cefnogaeth a’u haelioni. Wales YFC would like to thank all sponsors featured in the calendar including main sponsor Welsh Farm Supplies for their support and generosity.

Pris y calendr yw £ 8.00, gan gynnwys postio. Bydd yr holl arian a godir yn cael ei rannu rhwng CFfI Cymru a’r sir o’ch dewis y gellir ei ddewis wrth dalu. The price per calendar is £8.00, postage included. All monies raised will be split between Wales YFC and the county of your choice which can be selected at checkout.

 

Category: